หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ

 

นโยบายและแผน

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของอำเภอห้วยเม็ก

2.การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ

3.แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ

 


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก