หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก มอบหมายให้ นางณัฐณิชา  ภูกิ่งหิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ หมู่ 2 ตำบลบึงนาเรียง  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และเตรียมข้อมูลประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก มอบหมายให้ นางสาวปิยพร แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอารีรัตน์ ต้นสีนนท์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และเตรียมข้อมูลประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ของนางหนูเดือน บุญหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รับฟังการชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  รับฟังการชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในสถานการณ์ราคายางตกต่ำ โดยเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัวดง และแนะนำกลุ่มให้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565  นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก มอบหมายให้  นางสาวจิตลดา  มาตตรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัวดง และแนะนำกลุ่มให้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565  โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หากกลุ่มยังมีการดำเนินการ  ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 8 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก  เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System ) ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข่าวทั้งหมด

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

"ผ้าถุงผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

"ผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

“ผักไฮโดรโพนิค” กิโลกรัมละ 100 บาท
จากเกษตรกร Young Smart Farmer มาตรฐาน GAP
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>> 

“สลัดโรล” จากผักไฮโดรโพนิค มาตรฐาน GAP
กล่องละ 30 บาท จากเกษตรกร Young Smart Farmer
รับจัดเบรก ประชุม อบรม สัมมนา
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา  Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>>

"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
 

 

12/01/2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
01/11/2564

การสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี๒๕๖๕

   

01/11/2564 งานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน
 

 

 

 

 


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th