หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็กและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับอำเภอ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก และนายพงษ์ศักดิ์ ภูพลผัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข่าวทั้งหมด

"ผ้าถุงผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน

สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

"ผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน

สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

“ผักไฮโดรโพนิค” กิโลกรัมละ 100 บาท
จากเกษตรกร Young Smart Farmer มาตรฐาน GAP
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>> 

“สลัดโรล” จากผักไฮโดรโพนิค มาตรฐาน GAP
กล่องละ 30 บาท จากเกษตรกร Young Smart Farmer
รับจัดเบรก ประชุม อบรม สัมมนา
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา  Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>>

"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
 

 

12/01/2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
01/11/2564

การสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี๒๕๖๕

   

31/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีคัดเลือก
21/01/2565 ประกาศเชิญชวนก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
18/01/2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก งานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พ.ศ.งบลงทุน

 

 

 


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th